Regulamin

Informacja zgodna z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

1) Informacje ogólne

Dane Firmy:

Igor Świątek – Usługi Profesjonalne

Ul. Słowackiego 1A

97-400 Bełchatów

NIP 7692225887

 

2) Składanie zamówień

Zamówienia przyjmujemy w następujący sposób:

 1. Za pomocą strony internetowej : gastrofit.pl
 2. Za pośrednictwem wiadomości na facebooku : www.facebook.com/gastrokatering/
 3. telefonicznie pod numerem : 518 913 091
 4. mailowo na adres : info@gastrofit.pl

 

Oferta składa się z 5 bądź 3 posiłków w zależności od wybranego pakietu.

Cennik pakietów dostępny jest na stronie : www.gastrofit.pl

Minimalny okres pierwszego zamówienia to 5 dni. Zamówienia wykonane za pomocą poczty elektronicznej bądź za pośrednictwem strony internetowej  są  potwierdzane mailem zwrotnym (Potwierdzenie zamówienia) na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta i jest równoznaczne z zawarciem umowy na ich dostarczanie i zobowiązuje Klienta do ich opłacenia przed rozpoczęciem zamówienia. Dostawy rozpoczną się zgodnie z przyjętym zamówieniem. Nieopłacenie zamówionych zestawów w wyżej określonym terminie upoważnia firmę do dochodzenia zapłaty za zrealizowane zestawy drogą uregulowaną w kodeksie cywilnym.

 

Istnieje możliwość wprowadzenia modyfikacji zamówienia, w tym zmiana rodzaju diety, zmiana godzin czy miejsca dostawy oraz odwołanie dostawy diety czy anulowanie zamówienia diety pod warunkiem, że zmiany takie zostaną przez Klienta zgłoszone najpóźniej do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę diety.

Zmiany zgłoszone po wskazanych powyżej terminach nie zostaną wprowadzone z przyczyn technicznych.

W przypadku gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia w zakresie terminów dostaw, miejsca dostawy czy zmiany rodzaju diety, powstanie nadpłata środków – może ona być wykorzystana na poczet kolejnego zamówienia lub zostać zwrócona Klientowi (po potwierdzeniu takiej woli oświadczeniem Klienta).

W przypadku gdy z tytułu wprowadzenia modyfikacji zamówienia powstanie niedopłata – Klient jest zobowiązany do uregulowania należności.

 1. Sposoby dostawy

Dostawy są realizowane w dni robocze i niedzielę.

Obszary bezpłatnych stref dostaw są dostępne na stronie internetowej: www.gastrofit.pl

Opłata za dostawę diety poza bezpłatną strefę zawsze ustalana jest indywidualnie – w takiej sytuacji należy skontaktować się, aby poznać cenę i możliwe godziny dostaw.

W przypadku nie zastania przez kuriera klienta bez poinformowania, kurier zostawia paczkę pod adresem/ w miejscu alternatywnym uwzględnionym wcześniej (na własną odpowiedzialność). W przypadku braku alternatywnego adresu/miejsca kurier próbuje nawiązać kontakt telefoniczny jednorazowo. W przypadku nieodebrania paczki – zestaw przepada.

 1. Sposoby płatności

Za dostawę diety obowiązuje system przedpłaty..

Istnieje możliwość dokonania wpłaty w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek : 21 1020 3958 0000 9402 0238 9518 .W tytule przelewu należy podać adres dostawy

(Szczegółowe dane do przelewu wraz z numerem  rachunku bankowego do wpłaty oraz wymaganymi danymi podawane są w Potwierdzeniu zamówienia przesyłanym Klientowi),

 1. gotówką (w pierwszym dniu dostawy u kuriera).
 2. Poprzez system szybkich płatności internetowych na stronie www.gastrofit.pl
 3. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Powierzone dane osobowe: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

 • w celu realizacji zamówienia Klienta,
 • w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych własnych produktów lub usług administratora danych.

Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W celu dokonania zmian wskazany jest kontakt drogą telefoniczną lub mailową. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku dokonania płatności metodą szybkich przelewów internetowych wyżej wymienione dane zostaną przekazane do podmiotu obsługującego takie płatności w celu realizacji transakcji.

 

 1. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 3 pkt. 1 podpunkt 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.   (Dz.U.2014 poz. 827) do usługi związanej z dostawą zestawów diety nie stosuje się przepisów tej ustawy.

 1. Polityka plików „cookies”

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.